+385 98 360 469

info@konobabako.hr

HR

Arheološka zbirka “Tonko Borčić Bako”

Hidroarheološku zbirku “Tonko Borčić Bako” čini ukupno 58 predmeta – amfore, staklene boce, keramičke zdjele, olovna sidra, vrlo rijedak louterion (brodski žrtvenik), svijećnjak i brončano zvono. Zbirku je Tonko Borčić sakupljao u razmaku od tridesetak godina i to isključivo na području viškog akvatorija (Biševo, Svetac, Palagruža).

Unutar zbirke nekoliko je posebno vrijednih i jedinstvenih primjeraka. Posebnu pažnju privlači amfora korintskog tipa A, koja potječe iz 5.st.pr.K. i jedina je ovakva cijela amfora u našoj zemlji. Pored ove zastupljene su i prilično rijetje takozvane grčko-italske amfore, a veliko značenje ima i mali pitos.

U zbirku ulazi i kolekcija prečki olovnih sidara i lako je moguće da je to ujedno i najbrojnija takva zbirka u Hrvatskoj. Zbirci pripadaju i dva topa s nalazišta pokraj Palagruže, a koja se nalaze ispred ulaza u tvrđavu “Komuna” na komiškoj rivi. Zahvaljujući ovoj zbirci sačuvani su izuzetno dragocjeni podaci o pomorskoj aktivnosti u viškom akvatoriju počevši od 5.st.pr.Krista, preko helenističkog i rimskog perioda, do bizantskog i srednjovjekovnog perioda.